shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0542.930.873
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 2013
Begindatum:12 december 2013
Naam:P.C. MECHELEN
Naam in het Nederlands, sinds 17 februari 2014
Adres van de zetel: Blokhuisstraat 47p
2800 Mechelen
Sinds 24 maart 2015
Telefoonnummer:
015719999 Sinds 24 maart 2015(1)
Faxnummer:
015719998 Sinds 24 maart 2015(1)
E-mail:
info@pcm.porsche.beSinds 24 maart 2015(1)
Webadres:
www.porschemechelen.be Sinds 24 maart 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 12 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cortois ,  Eric  Sinds 1 juli 2018
Bestuurder De Canniere ,  Benoit  Sinds 20 april 2017
Bestuurder Michiels ,  Erik  Sinds 8 februari 2021
Bestuurder Willems ,  Didier  Sinds 1 juli 2023
Gedelegeerd bestuurder Michiels ,  Erik  Sinds 8 februari 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 13 december 2013
Vrijstelling
Sinds 13 december 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2014
Onderworpen aan btw
Sinds 9 december 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 12 december 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  45.113 -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 750.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug