shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0544.810.396
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 december 2013
Begindatum:30 december 2013
Naam:Klima Invest
Naam in het Nederlands, sinds 30 december 2013
Adres van de zetel: Bergstraat 19 Stratenplan
2290 Vorselaar
Sinds 1 maart 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
stephen@acbairco.beSinds 1 maart 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 30 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Aerts ,  Stephen  Sinds 30 december 2013
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 april 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  46.742 -  Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 1 oktober 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar30 december 2013
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2013
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug