shadow

Nacebelcode 2008

70.220  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

Toelichting
Deze subklasse omvat:
- het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de kostenberekening en procedures voor de begrotingscontrole
- het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz.
Alsook:
- consultancy (advies op het gebied van bedrijfsbeheer)
- ontwikkelingsadvies voor nationale, internationale en maatschappelijke organisaties
Deze subklasse omvat niet:
- het bosbeheer - cfr. 02.400
- het ontwerpen van computerprogramma's voor boekhoudsystemen - cfr. 62.010
- de activiteiten van advocaten - cfr. 69.101
- de activiteiten van accountants en belastingsconsulenten - cfr. 69.201
- de activiteiten van boekhouders en van boekhouders-fiscalisten - cfr. 69.202
- de activiteiten van architecten - cfr. klasse 71.11
- de activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters - cfr. 71.121
- het verlenen van adviezen op het gebied van milieu, landbouw, veiligheid en dergelijke domeinen - cfr. 74.909
- het verlenen van adviezen op het gebied van zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters) - cfr. 78.100
- het verlenen van adviezen op het gebied van onderwijs - cfr. klasse 85.60Behoort tot
70.22  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering


Bevat
70.22001 Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

70.22002 Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.

70.22003 Algemene audit-activiteiten

70.22004 Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.

 Terug
 lijst secties