shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0643.457.715
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 november 2015
Begindatum:19 november 2015
Naam:Broadband Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 17 november 2015
Adres van de zetel: Belgicastraat 9 Stratenplan  bus 1
1930 Zaventem
Sinds 1 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 4 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0558.926.668   Sinds 31 juli 2017
Bestuurder 0885.118.070   Sinds 31 juli 2017
Vaste vertegenwoordiger Rombouts-Heylen ,  Kris  (0558.926.668)   Sinds 31 juli 2017
Vaste vertegenwoordiger Doms ,  Hilde  (0885.118.070)   Sinds 31 juli 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  61.100  -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 17 november 2015
BTW 2008  61.200  -  Draadloze telecommunicatie
Sinds 17 november 2015
BTW 2008  61.300  -  Telecommunicatie via satelliet
Sinds 17 november 2015
BTW 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 17 november 2015
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 11.355.135 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug