shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0669.908.031
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 januari 2017
Begindatum:24 januari 2017
Naam:COWBOY
Naam in het Frans, sinds 24 januari 2017
Adres van de zetel: Regentschapsstraat 67
1000 Brussel
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 22 december 2021
Vrijstelling
Sinds 22 december 2021
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 maart 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 24 januari 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.495 -  Groothandel in fietsen
Sinds 1 oktober 2017
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.782.333,20 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 januari 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug