shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0681.442.024
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 september 2017
Begindatum:15 september 2017
Maatschappelijke Naam:IoTCo
Benaming in het Frans, sinds 15 september 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Allée de Tertibu(SL) 4 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 15 september 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 15 september 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Alexandre ,  Simon  Sinds 15 september 2017
Bestuurder Biet ,  Nicolas  Sinds 15 september 2017
Gedelegeerd bestuurder Alexandre ,  Simon  Sinds 15 september 2017
Gedelegeerd bestuurder Biet ,  Nicolas  Sinds 15 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 september 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 15 september 2017
BTW 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 15 september 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 62.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 september 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug