shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0715.700.345
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 2018
Begindatum:11 december 2018
Naam:Gwathelet
Naam in het Frans, sinds 11 december 2018
Commerciële Naam:Gwathelet
Naam in het Frans, sinds 11 december 2018
Adres van de zetel: Rue Namoseye 9 Stratenplan
4140 Sprimont
Sinds 11 december 2018
Telefoonnummer:
+32495894940 Sinds 11 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gilleswathelet@hotmail.comSinds 11 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Wathelet ,  Gilles  Sinds 11 december 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 december 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 december 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 11 december 2018
Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 11 december 2018
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 11 december 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar10 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug