shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0880.913.715
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 april 2006
Begindatum:25 april 2006
Naam:Vlaams-Europees Verbindingsagentschap
Naam in het Nederlands, sinds 19 april 2006
Afkorting: vleva
Naam in het Nederlands, sinds 5 mei 2008
Adres van de zetel: Kortenberglaan 71 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 30 januari 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 19 april 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 april 2007
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2008
Aanbestedende overheid
Sinds 19 april 2006
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  63.990  -  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 1 oktober 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug