shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0848.423.465
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.211.967.313
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 oktober 2012
Naam van de vestigingseenheid: DUPLEX38
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2018
Adres van de vestigingseenheid:
Place du Marché(SART)   73 Stratenplan
4845   Jalhay
Sinds 1 oktober 2012
Telefoonnummer:
087/27.02.04 Sinds 1 oktober 2012 (1)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@duplex38.comSinds 1 oktober 2012 (1)
Webadres:
https://duplex38.com Sinds 1 oktober 2012 (1)
 
 
Toelatingen
Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(2)
Hoofdactiviteit: 18.13013 - Overige grafische activiteiten n.e.g.
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 62.090 - Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 74.103 - Activiteiten van grafische designers
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 74.20101 - Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 74.20102 - Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
Sinds 1 oktober 2012
Hoofdactiviteit: 93.29901 - Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen, enz.
Sinds 1 oktober 2012
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.