shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.895.634
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 december 1973
Begindatum:28 december 1973
Naam:De Oever
Naam in het Nederlands, sinds 9 maart 1995
Adres van de zetel: Smetstraat 19
3501 Hasselt
Sinds 14 maart 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
directie@deoever.beSinds 29 maart 2022
Webadres:
www.deoever.be Sinds 29 maart 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 december 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1974
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.901 -  Integrale jeugdhulp met huisvesting
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0445.075.095 (Dienstencentrum "De Oever")   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 maart 1995
0445.160.417 (De Kering Centrum voor Ambulante Hulpverlening binnen de Bijzondere Jeugdzorg)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 maart 1995
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug