shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0672.579.687
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 2017
Begindatum:10 maart 2017
Naam:PROJECT INVEST
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2017
Adres van de zetel: Jachtlaan 135
1040 Etterbeek
Sinds 11 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 27 november 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Karangwa ,  Védaste  Sinds 4 juni 2020
Zaakvoerder Rugendorwiza ,  Cyprien  Sinds 10 oktober 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 september 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 12 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 september 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 12 juni 2017
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 30 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.320 -  Exploitatie van taxi's
Sinds 15 september 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug