shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0711.732.748
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 oktober 2018
Begindatum:16 oktober 2018
Naam:VIRUS.PLUS
Naam in het Frans, sinds 16 oktober 2018
Adres van de zetel: Thier de la Chartreuse 54 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 16 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 16 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Wacquier ,  Pierre  Sinds 16 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 16 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 16 oktober 2018
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 16 oktober 2018
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 16 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar12 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug