shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0565.997.869
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2014
Begindatum:27 oktober 2014
Naam:KANTOOR CARRETTE
Naam in het Nederlands, sinds 27 oktober 2014
Adres van de zetel: Sint-Laurentiuslaan 20
9041 Gent
Sinds 27 oktober 2014
Telefoonnummer:
092516258 Sinds 27 oktober 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@kantoorcarrette.beSinds 27 oktober 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 oktober 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Carrette ,  Germain  Sinds 27 oktober 2014
Zaakvoerder (3) Carrette ,  Tom  Sinds 27 oktober 2014
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 februari 2015
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug