shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0224.771.467
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 1983
Begindatum:28 juni 1983
Naam:Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 1983
Commerciële Naam:De Watergroep
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2017
Adres van de zetel: Vooruitgangstraat 189
1030 Schaarbeek
Sinds 18 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap van publiek recht
Sinds 11 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 36  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 28 juni 1983
 
 

Toelatingen

Erkend boorbedrijf (Vlaamse Gewest)
Sinds 18 juli 2016
BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 21 november 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  36.000 -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0308.223.339 (Stedelijk Waterbedrijf van Sint-Niklaas)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug