shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0348.502.588
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1961
Begindatum:1 januari 1961
Naam:REGIE (EAU - ELECTRICITE) SAINT-VITH - STADTWERKE (WASSER - ELEKTRIZITäT) SANKT-VITH
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 januari 1961
Adres van de zetel: Friedensstrasse 19 Stratenplan
4780 Sankt Vith
Sinds 23 april 2004
Telefoonnummer:
080/28.22.20 Sinds 23 april 2004(1)
Faxnummer:
080/28.22.29 Sinds 23 april 2004(1)
E-mail:
stadtwerke@st.vith.beSinds 23 april 2004(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Waalse Gewest
Sinds 30 juni 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1994
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1961
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  35.300  -  Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug