shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0419.059.497
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 december 1978
Begindatum:22 december 1978
Naam:Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 28 mei 2003
Afkorting: SWVV
Naam in het Nederlands, sinds 4 november 2010
Adres van de zetel: Tongerlodorp 1 Stratenplan
2260 Westerlo
Sinds 1 januari 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
hex@onesto.vlaanderenSinds 1 januari 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 13 juni 2006
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 december 1978
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 22 december 1978
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  64.922 -  Verstrekken van hypothecair krediet
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 3.754.309 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0400.665.824   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2003
0461.955.867   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 mei 2003
0400.040.074   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 juni 2004
0478.886.723   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 augustus 2009
0404.478.221   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 november 2010
0405.791.580   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 18 december 2012
0403.770.022   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 6 februari 1996
0400.791.033   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 15 januari 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.770.022   sinds 6 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.791.033   sinds 15 januari 1998
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug