shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0435.002.438
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 augustus 1988
Begindatum:10 augustus 1988
Naam:GODIVA BELGIUM
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 10 augustus 1988
Adres van de zetel: Wapenstilstandstraat 5 Stratenplan
1081 Koekelberg
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 25 januari 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Conickx ,  Nadja  Sinds 30 juni 2018
Zaakvoerder Morgan ,  Clyde  Sinds 2 december 2011
Zaakvoerder ULKER ,  ALI  Sinds 26 juli 2013
Zaakvoerder ULKER ,  MURAT  Sinds 18 maart 2008
Zaakvoerder YOUNG-SCRIVNER ,  ANNIE  Sinds 12 september 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 2 augustus 2017
Vrijstelling
Sinds 2 augustus 2017
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1988
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1988
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  10.820  -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.820 -  Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 152.075.269 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0400.675.128   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 september 1988
0402.791.114   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 oktober 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.675.128   sinds 26 september 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.791.114   sinds 26 oktober 1988
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug