shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0457.622.640
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 1996
Begindatum:29 maart 1996
Naam:STUDIO 100
Naam in het Nederlands, sinds 29 maart 1996
Adres van de zetel: Halfstraat 80 Stratenplan
2627 Schelle
Sinds 1 februari 1997
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 29 maart 1996
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Detail handel
Sinds 25 mei 1998
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 18 november 1996
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 1996
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 november 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  59.114 -  Productie van televisieprogramma's
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 30.000.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0450.007.051   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2004
0461.697.729   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2004
0474.526.869   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2006
0459.679.337   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2007
0465.106.585   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 december 2007
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug