shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0533.806.737
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:30 april 2013
Maatschappelijke Naam:FL-CONSTRUCT
Benaming in het Nederlands, sinds 30 april 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Allée des Platanes 16 Stratenplan
4053 Chaudfontaine
Sinds 18 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 30 april 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Lubango ,  Gustave  Sinds 30 april 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tihon ,  André  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 mei 2013
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 mei 2013
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 29 mei 2013
BTW 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 29 mei 2013
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 29 mei 2013
BTW 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 29 mei 2013
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 29 mei 2013
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 29 mei 2013
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug