shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0534.827.910
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 juli 2023
Begindatum:30 mei 2013
Naam:Matingu Mpudi, Andy
Sinds 30 mei 2013
Telefoonnummer:
+32493916501 Sinds 3 juni 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kharis.anderson@gmail.comSinds 3 juni 2013(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Matingu Mpudi ,  Andy  Sinds 30 mei 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 27 juli 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 27 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 mei 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 4 mei 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 4 mei 2021
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 mei 2021
Btw 2008  47.784  -  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 mei 2021
Btw 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 4 mei 2021
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug