shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0541.831.904
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2013
Begindatum:12 november 2013
Naam:Permission Machine
Naam in het Nederlands, sinds 12 november 2013
Adres van de zetel: Diamantstraat (HRT) 8 Stratenplan  bus 299
2200 Herentals
Sinds 26 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 12 november 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Vaste vertegenwoordiger De Backer ,  Denise  (0412.887.428)   Sinds 6 december 2017
Vaste vertegenwoordiger Van den Brande ,  Ywein  (0832.298.008)   Sinds 15 juni 2019
Zaakvoerder 0412.887.428   Sinds 6 december 2017
Zaakvoerder 0832.298.008   Sinds 15 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 26 oktober 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  58.290  -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 12 november 2013
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  58.290 -  Overige uitgeverijen van software
Sinds 26 oktober 2015
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 100.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug