shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0563.720.646
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 augustus 2019
Begindatum:8 oktober 2014
Naam:Godet, Fabian
Sinds 8 oktober 2014
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue du Moulin 22   bus C
4180 Hamoir
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Godet ,  Fabian  Sinds 8 oktober 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Lambert ,  Pascal  Sinds 29 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 oktober 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 oktober 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 8 oktober 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 8 oktober 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 8 oktober 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 oktober 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 8 oktober 2014
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2014
BTW 2008  43.343  -  Glaszetten
Sinds 8 oktober 2014
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug