shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0631.859.087
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:9 juni 2015
Maatschappelijke Naam:MENARA
Benaming in het Nederlands, sinds 9 juni 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Saint-Vincent 12 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 1 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 9 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder VAN DE VELDE ,  VINCENT  Sinds 1 juli 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tanghe ,  Koenraad  Sinds 18 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) van Durme ,  Samuel  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 9 juni 2015
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 1 januari 2017
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 9 juni 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 februari 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug