shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0644.577.371
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juli 2022
Begindatum:16 december 2015
Naam:TAVERNE DE BONCELLES
Naam in het Frans, sinds 14 december 2015
Adres van de zetel: Drève de Maison Bois 37
4910 Theux
Sinds 31 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 14 december 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Ghysens ,  André  Sinds 14 december 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Oger ,  Romain  Sinds 14 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 7 januari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug