shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.887.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juli 2020
Begindatum:1 april 2016
Naam:Peeters, Edwin
Sinds 1 april 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Peeters ,  Edwin  Sinds 1 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 30 juli 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 30 juli 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 april 2016
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 april 2016
BTW 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 1 april 2016
BTW 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 1 april 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 april 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug