shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0651.887.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 oktober 2021
Begindatum:1 april 2016
Naam:Peeters, Edwin
Sinds 1 april 2016
Telefoonnummer:
+32470328100 Sinds 1 april 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
edwinpeeterspro@gmail.comSinds 1 april 2016(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Peeters ,  Edwin  Sinds 1 april 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juli 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 4 juli 2022
Btw 2008  01.110  -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 4 juli 2022
Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 4 juli 2022
Btw 2008  02.100  -  Bosbouw
Sinds 4 juli 2022
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 4 juli 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 4 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug