shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0668.726.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 januari 2017
Begindatum:4 januari 2017
Naam:Apizmeo Consolidated
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2017
Commerciële Naam:Apizmeo Consolidated
Naam in het Frans, sinds 4 januari 2017
Adres van de zetel: Rue Draye, Nodebais 17
1320 Beauvechain
Sinds 4 januari 2017
Telefoonnummer:
+3210400352 Sinds 21 april 2020
+3210400494 Sinds 21 april 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
https://www.apizmeo.com/ Sinds 4 januari 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 4 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Licoppe ,  David  Sinds 4 januari 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 april 2019
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 6 januari 2017
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 6 januari 2017
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 20 maart 2019
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 20 maart 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  73.110 -  Reclamebureaus
Sinds 22 april 2019
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug