shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0670.686.209
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 mei 2020
Begindatum:2 februari 2017
Naam:KCM BUSINESS
Naam in het Frans, sinds 26 januari 2017
Adres van de zetel: Rue de Maestricht(VIS) 102 Stratenplan
4600 Visé
Sinds 25 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 26 januari 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder Driglet ,  Albert  Sinds 25 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Davin ,  Raphaël  Sinds 18 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 1 april 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug