shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0675.442.870
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2020
Begindatum:5 mei 2017
Naam:JP CONSTRUNET
Naam in het Frans, sinds 5 mei 2017
Adres van de zetel: Rue des Maraîchers 79 Stratenplan  bus 21
4020 Liège
Sinds 5 mei 2017

Doorgehaald adres sinds 17 juli 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 5 mei 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Zaakvoerder (3) Pinto Fonseca ,  José  Sinds 5 mei 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bisinella ,  Yves  Sinds 21 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 mei 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2017
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug