shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0682.473.390
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:3 oktober 2017
Maatschappelijke Naam:BM TOITURES
Benaming in het Frans, sinds 3 oktober 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Tridaines(LSS) 23 Stratenplan
4250 Geer
Sinds 3 oktober 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 3 oktober 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Meunier ,  Frédéric  Sinds 3 oktober 2017
Zaakvoerder Meunier ,  Frédéric  Sinds 3 oktober 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 21 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2017
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 15 oktober 2017
BTW 2008  16.230  -  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 15 oktober 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 oktober 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug