shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0696.588.573
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 mei 2018
Begindatum:17 mei 2018
Maatschappelijke Naam:Plateau Télé
Benaming in het Frans, sinds 17 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue du Refuge 23 Stratenplan
5500 Dinant
Sinds 17 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 17 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Danse ,  Mickaël  Sinds 17 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 31 mei 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 31 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 17 mei 2018
BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 17 mei 2018
BTW 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 17 mei 2018
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 17 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug