shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0707.955.092
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 2018
Begindatum:9 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:AJ.LAB
Benaming in het Frans, sinds 9 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Route d'Eghezée,Onoz 213 Stratenplan  bus B
5190 Jemeppe-sur-Sambre
Sinds 9 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 9 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Vanval ,  Alain  Sinds 9 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2018
 
Dentaaltechnicus
Sinds 26 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid dentaaltechnicus
Sinds 26 oktober 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  86.901  -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 9 oktober 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  32.500 -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 1 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug