shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0707.966.475
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 oktober 2018
Begindatum:9 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:KASAe
Benaming in het Frans, sinds 9 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de l'Aéroport 50 Stratenplan
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 9 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Sinds 9 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Umukunziwase ,  Jean  Sinds 9 oktober 2018
Gedelegeerd bestuurder Umukunziwase ,  Jean  Sinds 9 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 oktober 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 9 oktober 2018
BTW 2008  45.310  -  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 9 oktober 2018
BTW 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 9 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 500 EUR
Jaarvergadering januari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug