shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0708.867.486
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 oktober 2018
Begindatum:10 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:Adil – Déco - Ambiance
Benaming in het Frans, sinds 10 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue Jean Pochet(BL) 82 Stratenplan
5001 Namur
Sinds 10 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 10 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Humblet ,  Jean  Sinds 17 oktober 2018
Zaakvoerder Reba ,  Arben  Sinds 10 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 8 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 8 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 23 oktober 2018
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 23 oktober 2018
BTW 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 23 oktober 2018
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 23 oktober 2018
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 23 oktober 2018
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 23 oktober 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 december 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug