shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0712.635.937
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2018
Begindatum:26 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:GARAGE S.B. MOTOR
Benaming in het Frans, sinds 26 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Coqs 135 Stratenplan  bus B
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 26 oktober 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Brignola ,  David  Sinds 26 oktober 2018
Zaakvoerder Selenati ,  Michaël  Sinds 26 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2018
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 31 oktober 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 november 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 24 december 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 31 oktober 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 oktober 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  45.112  -  Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  45.192  -  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  45.193  -  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  45.205  -  Bandenservicebedrijven
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  45.320  -  Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 24 december 2018
BTW 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 24 december 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug