shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.882.584
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2018
Begindatum:26 november 2018
Maatschappelijke Naam:Cryotherapeutics
Benaming in het Frans, sinds 26 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de Bruxelles 174 Stratenplan
4340 Awans
Sinds 26 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder0477.298.990   Sinds 26 november 2018
Bestuurder Yianni ,  Yiannakis  Sinds 26 november 2018
Vast vertegenwoordiger rechtspersoon Grimmonpré ,  Bertrand  (0477.298.990)   Sinds 26 november 2018
Gedelegeerd bestuurder0477.298.990   Sinds 26 november 2018
Gedelegeerd bestuurder Yianni ,  Yiannakis  Sinds 26 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 26 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 29 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  21.209  -  Vervaardiging van overige farmaceutische producten
Sinds 26 november 2018
BTW 2008  47.730  -  Apotheken
Sinds 26 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 61.500 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug