shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.900.580
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 december 2018
Begindatum:17 december 2018
Maatschappelijke Naam:EDIA
Benaming in het Frans, sinds 17 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Saint-Léonard 623 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 17 december 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 17 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Piront ,  Chris  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug