shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0720.953.488
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 februari 2019
Begindatum:20 februari 2019
Naam:MARIE-EVE CLOSSEN AVOCAT
Naam in het Frans, sinds 20 februari 2019
Adres van de zetel: Rue de Seressia, Pont. 13 Stratenplan
5380 Fernelmont
Sinds 20 februari 2019
Telefoonnummer:
+32496697959 Sinds 20 februari 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
me.clossen@avocat.beSinds 20 februari 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 februari 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Clossen ,  Marie-Eve  Sinds 20 februari 2019
Zaakvoerder Clossen ,  Marie-Eve  Sinds 20 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 22 februari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 22 februari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 februari 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  69.101  -  Activiteiten van advocaten
Sinds 22 februari 2019
BTW 2008  84.231  -  Rechtbanken
Sinds 22 februari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  69.101 -  Activiteiten van advocaten
Sinds 22 februari 2019
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 februari 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug