shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0722.585.464
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 maart 2019
Begindatum:11 maart 2019
Naam:LEJEUNE CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 11 maart 2019
Adres van de zetel: Avenue Edouard Cordonnier 250 A Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 11 maart 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 maart 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Lejeune ,  Anthony  Sinds 11 maart 2019
Zaakvoerder (2) Marcotty ,  Serge  Sinds 11 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2019
 
Ruwbouw
Sinds 14 maart 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 14 maart 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 maart 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 14 maart 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 14 maart 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 maart 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 14 maart 2019
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 14 maart 2019
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 14 maart 2019
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 14 maart 2019
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 14 maart 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  41.201 -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 april 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 maart 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug