shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0726.435.176
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 april 2023
Begindatum:6 mei 2019
Naam:RENOVA SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 6 mei 2019
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Waide-des-Dames 35
4030 Liège
Sinds 6 mei 2019
Telefoonnummer:
+32468385108 Sinds 6 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
karllahaye@outlook.comSinds 6 mei 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 6 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Arnolis ,  Geneviève  Sinds 6 mei 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 3 april 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Musch ,  Charlotte  Sinds 3 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 mei 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.


Naar boven   Terug