shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0726.435.176
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 mei 2019
Begindatum:6 mei 2019
Naam:RENOVA SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 6 mei 2019
Adres van de zetel: Waide-des-Dames 35 Stratenplan
4030 Liège
Sinds 6 mei 2019
Telefoonnummer:
+32468385108 Sinds 6 mei 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
karllahaye@outlook.comSinds 6 mei 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 6 mei 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Arnolis ,  Geneviève  Sinds 6 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 mei 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 mei 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 mei 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 6 mei 2019
BTW 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 6 mei 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug