shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0727.718.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 5 juni 2023
Begindatum:4 juni 2019
Naam:B & O ASSOCIATION
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2019
Adres van de zetel: Rue du Pot-d'Or 58
4000 Liège
Sinds 4 juni 2019

Doorgehaald adres sinds 15 september 2023(1)
Telefoonnummer:
0470612384 Sinds 1 september 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bastien@ledeclin.beSinds 1 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Binet ,  Bastien  Sinds 4 juni 2019
Bestuurder Wetz ,  Olivier  Sinds 4 juni 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Baudinet ,  Laurie  Sinds 5 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 juli 2019
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 15 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 juli 2019
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 15 juli 2019
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 15 juli 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug