shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0727.718.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 juni 2019
Begindatum:4 juni 2019
Naam:B & O ASSOCIATION
Naam in het Frans, sinds 4 juni 2019
Adres van de zetel: Rue du Pot-d'Or 58 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 4 juni 2019
Telefoonnummer:
0470612384 Sinds 1 september 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bastien@ledeclin.beSinds 1 september 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Binet ,  Bastien  Sinds 4 juni 2019
Bestuurder Wetz ,  Olivier  Sinds 4 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 15 juli 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 15 juli 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 15 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 juli 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 15 juli 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 juli 2019
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 15 juli 2019
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 15 juli 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 15 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug