shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.514.936
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 juni 2019
Begindatum:14 juni 2019
Naam:CITY METAL
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2019
Commerciële Naam:CITY METAL
Naam in het Frans, sinds 14 juni 2019
Adres van de zetel: Rue Winston-Churchill 416 B Stratenplan
4020 Liège
Sinds 14 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
emile.custinne@hotmail.comSinds 14 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Custinne ,  Emile  Sinds 14 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 juli 2019
Vrijstelling
Sinds 8 juli 2019
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juli 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  24.200  -  Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  25.620  -  Verspanend bewerken van metalen
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  25.930  -  Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug