shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.585.608
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 juni 2019
Begindatum:18 juni 2019
Naam:SPE CONSULTING
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2019
Adres van de zetel: Noblehaye,Bolland 146 Stratenplan  bus B
4653 Herve
Sinds 18 juni 2019
Telefoonnummer:
+3243676117 Sinds 18 juni 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sp@shinka.beSinds 18 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Pezzani ,  Stève  Sinds 18 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 10 juli 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 18 juni 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 juni 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  70.220 -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 10 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug