shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.701.117
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2019
Begindatum:20 juni 2019
Naam:FAMOSAM
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Adres van de zetel: Boulevard Frère-Orban 44 Stratenplan  bus 61
4000 Liège
Sinds 20 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder El Boujjoufi ,  Sanae  Sinds 20 juni 2019
Gedelegeerd bestuurder Petrarca ,  Isabelle  Sinds 20 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 2 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juli 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 1 juli 2019
BTW 2008  46.520  -  Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
Sinds 1 juli 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug