shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0728.709.134
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2019
Begindatum:20 juni 2019
Naam:Euro Soon International Logistic
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Afkorting: E2GO
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Adres van de zetel: Place des Guillemins 2 Stratenplan  bus 18
4000 Liège
Sinds 20 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Chen ,  Fulin  Sinds 20 juni 2019
Bestuurder Chen ,  Lin  Sinds 20 juni 2019
Bestuurder Wang ,  Chengzhi  Sinds 20 juni 2019
Bestuurder Zhang ,  Zhao  Sinds 20 juni 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juli 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 20 juni 2019
BTW 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 20 juni 2019
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug