shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0728.709.134
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 mei 2022
Begindatum:20 juni 2019
Naam:Euro Soon International Logistic
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Afkorting: E2GO
Naam in het Frans, sinds 20 juni 2019
Adres van de zetel: Place des Guillemins 2   bus 18
4000 Liège
Sinds 20 juni 2019

Doorgehaald adres sinds 19 april 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 juli 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 20 juni 2019
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 20 juni 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 juni 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug