shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0734.921.092
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2019
Begindatum:26 september 2019
Naam:UP ELEVATION
Naam in het Frans, sinds 26 september 2019
Adres van de zetel: Rue Renwa 2 Stratenplan  bus 2
4000 Liège
Sinds 26 september 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 26 september 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bagabo ,  Nicolas  Sinds 26 september 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 augustus 2020
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 november 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 november 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  77.320  -  Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 26 oktober 2019
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 26 oktober 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.992 -  Gevelreiniging
Sinds 26 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug