shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0747.597.311
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 mei 2020
Begindatum:25 mei 2020
Naam:ODESFIBRE
Naam in het Frans, sinds 25 mei 2020
Adres van de zetel: Rue des Fosses à Plomb(VD) 12 Stratenplan
5020 Namur
Sinds 25 mei 2020
Telefoonnummer:
+32496692283 Sinds 25 mei 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
elvis_lami@outlook.comSinds 25 mei 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 mei 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Lami ,  Elvis  Sinds 25 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 mei 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 mei 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 mei 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  61.100  -  Draadgebonden telecommunicatie
Sinds 25 mei 2020
BTW 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 25 mei 2020
BTW 2008  61.900  -  Overige telecommunicatie
Sinds 25 mei 2020
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 25 mei 2020
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 25 mei 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 mei 2020
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug