shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0752.376.738
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 maart 2024
Begindatum:6 juli 2017
Naam:Delvaux, Laurent
Sinds 6 juli 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Delvaux ,  Laurent  Sinds 6 juli 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) von Frenckell ,  Ingrid  Sinds 25 maart 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2017
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 6 juli 2017
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 6 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 6 juli 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 6 juli 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 juli 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 1 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug