shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0756.765.591
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 oktober 2020
Begindatum:20 oktober 2020
Naam:AXEM
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2020
Adres van de zetel: Rue Camille Hubert,Isnes 15 Stratenplan
5032 Gembloux
Sinds 20 oktober 2020
Telefoonnummer:
+3210870253 Sinds 20 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
axem@axem.beSinds 20 oktober 2020
Webadres:
www.axem.be Sinds 20 oktober 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 oktober 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder Vanden Bosch ,  Dimitri  Sinds 20 oktober 2020
Bestuurder Winterhalder ,  Kevin  Sinds 20 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2020
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 5 november 2020
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 november 2020
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  33.190  -  Reparatie van andere apparatuur
Sinds 20 oktober 2020
BTW 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 20 oktober 2020
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 20 oktober 2020
BTW 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 20 oktober 2020
BTW 2008  47.410  -  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
Sinds 20 oktober 2020
BTW 2008  95.110  -  Reparatie van computers en randapparatuur
Sinds 20 oktober 2020
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug