shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0774.444.535
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 september 2021
Begindatum:22 september 2021
Naam:MEAT AND CO CONSULT
Naam in het Frans, sinds 22 september 2021
Adres van de zetel: Rue Raymond Noel(B.V.) 4
5170 Profondeville
Sinds 22 september 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 september 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Coster ,  Dominique  Sinds 22 september 2021
Bestuurder De Coster ,  Yannick  Sinds 22 september 2021
Bestuurder De Saeger ,  Véronique  Sinds 22 september 2021
Gedelegeerd bestuurder De Saeger ,  Véronique  Sinds 22 september 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2021
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 oktober 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 oktober 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 22 september 2021
Btw 2008  10.120  -  Verwerking en conservering van gevogelte
Sinds 22 september 2021
Btw 2008  10.130  -  Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
Sinds 22 september 2021
Btw 2008  10.850  -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 22 september 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.850 -  Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 1 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 september 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug