shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.713.694
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 februari 2022
Begindatum:8 februari 2022
Naam:LA BELLE VIDANGE
Naam in het Frans, sinds 8 februari 2022
Adres van de zetel: Rue du Wainage(VEL) 47
5060 Sambreville
Sinds 8 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 8 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cado ,  Olivier  Sinds 8 februari 2022
Bestuurder Calonne ,  Julie  Sinds 8 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 april 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 8 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 8 februari 2022
Btw 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 8 februari 2022
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 8 februari 2022
Btw 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 8 februari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  37.000 -  Afvalwaterafvoer
Sinds 6 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug